HB surfkite Decade 5.7

Nowa łejwóweczka HB surfkite Decade 5.7, deski mają opinię świetnie pływających, ładnie wykończonych i lekkich [ 2.8kg]