Clem Bonzom – winter in hot water

Clem Bonzom, to kolejna riderka, która nie wyobraża sobie zimy bez złapania ciepełka w Brazylii…;)